NCBiR

Nasz zespół cechuje duża wiedza merytoryczna, zaangażowanie, przyjazne podejście i pasja.

Strona WWW

NCBiR

Misja: Wsparcie polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2007 roku zajmujemy się finansowym i merytorycznym wspieraniem polskiego sektora nauki i odpowiednim kojarzeniem go z sektorem prywatnym, by właściwie wykorzystać wyniki badań naukowych. Dbamy również o innowacje na rynku polskim, promowaniem jej zagranicą, wymianą doświadczeń miedzy organizacjami polskimi i zagranicznymi. Ponadto zadania Centrum od 2011 roku urosły i nabrały większego rozmachu. Przejęliśmy wtedy zadania Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych. Przez to staliśmy się największym centrum innowacyjności w Polsce i realizując również  strategiczny program badań mamy realny wpływ na kształtowanie polskiej gospodarki przyszłości, co każdego dnia podwyższa poziom życia każdego z nas.

Zapraszamy do aplikowania o środki finansowe i do współpracy!

Dowiedz się więcej
Ostatnie wyniki:
Poprzednie sezony w PlayVolley:

JESIEŃ 2014 – 2. miejsce w I lidze
ZIMA 2016 – 8. miejsce w Ekstraklasie
ZIMA 2017 – 1. miejsce w I lidze – awans do Ekstraklasy 
WIOSNA 2017 – 9. miejsce w Ekstraklasie
JESIEŃ 2017 – 5. miejsce w Ekstraklasie
ZIMA 2018 – 4. miejsce w Ekstraklasie
WIOSNA 2018 – 2. miejsce w Ekstraklasie
JESIEŃ 2018 – 5. miejsce w Ekstraklasie